H) Сараптаманы белгілейді.

**************************************************************

143.1 Сот жарыссөздері келесі тұлғалардың сөздерінен тұрады: 211 б.

A) Судьяның

B) Маманның

C) Сот приставының

D) Жауапкер және оның өкілінің

E) Сот отырысы хатшысының

F) Басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгінген прокурордың

G) Талапкер және оның өкілінің

H) Сарапшының.

**************************************************************

144.1 Бірінші сатыдағы соттың шешiмдерi заңды күшіне енеді: 235 б.

A) Атқару ісін қозғау кезінен бастап

B) Оларға кассациялық шағымдану, наразылық келтiру мерзiмi өткен соң

C) Дәлелсіз себеп бойынша шағым беру мерзімін өткізіліп алу жағдайында

D)Егер сот шешімді дереу орындауға жіберсе

E) Егер заңмен белгіленген мерзімдерге наразылық келтірілмесе

F) Оларға апелляциялық шағымдану, наразылық келтiру мерзiмi өткен соң

G) Егер заңмен белгіленгіен мерзімдерге шағым берілмесе

H) Егер сот өткізілген шағым беру мерзімін қалпына келтірмесе.

**************************************************************

145.1 Сырттай шешімнің мазмұныныңерекшелігі келесілерде көрініс табады: 221 б.

A) Кіріспе бөлігінде «Сырттай шешім» атауы көрсетіледі

B) Қарар бөлігінде жауапкердің арыз беру тәртібі көрсетіледі

C) Сипаттау бөлігінде сырттай шешімнің негіздері баяндалады

D) Қарар бөлігінде талаптың қанағаттандырылуы көрсетіледі

E) Қарар бөлігінде талапкердің талабына сілтеме көрсетіледі

F) Қарар бөлігінде сот шығындарын бөлу көрсетіледі

G) Сипаттау бөлігінде іске қатысты дәлелдемелер баяндалады

H) Сипаттау бөлігінде істің мән-жайлары баяндалады.

**************************************************************

146.1 Сайлау құқықтарын қорғау туралы арыз дереу қаралуға тиіс, егер ол келесі мерзімде түссе: 273 б.

A) Сайлау қорытындылары жарияланғанға дейiнB) Жеті күн өткеннен кейін

C) Дауыс беру күнінен бес күн бұрын

D) Дауыс беру күнінен кейін келесі күнде

E) Дауыс беру күнінде

F) Дауыс беру күнінен бір күн бұрын

G) Сайлау қорытындылары жарияланғаннан кейін

H) Дауыс беру күнінен үш күн бұрын.

**************************************************************

147.1 Сотта азаматты әрекетке қабілетсіз деп тану туралы істі қозғау мүмкін: 302 б.

A) АХАЖ органдарының арызы бойынша

B) Лауазымды адамның арызы бойынша

C) Нотариустың арызы бойынша

D) Қоғамдық бірлестіктің арызы бойынша

E) Психиатриялық емдеу мекемесінің арызы бойынша

F) Прокурордың арызы бойынша

G) Ішкі істер органдарының арызы бойынша

H) Отбасы мүшелерінің арызы бойынша.

**************************************************************

148.1 Сот бұйрығы шығарылады, егер талап: 140 б.

A) Төленбеген вексельге, акцептің болмауына және нотариус жасаған акцептің күні белгіленбеуіне білдірілген наразылыққа негізделсе

B) Сол жерде қарауды жүргізуге негізделсе

C) Нотариатта куәландырылған мәмілеге негізделсе

D) Заңдылық принципіне негізделсе

E) Істің соттылығына негізделсе


2614147156799075.html
2614218825840051.html
    PR.RU™